Saigon’s most extensive yoga library

Over 70 books on yoga practice, philosophy, anatomy and teaching

Including the complete Ray Long anatomy series – recently published in Vietnamese

Exclusive for students and graduates of Redpoint Yoga’s 200 HR Teacher Training
30+ Books in English:Yoga Practice:

1. Yoga Mala by Pattabhi Jois
2. The Illustrated Light on Yoga by BKS Iyengar
3. Ashtanga Yoga: The Practice Manual by David Swenson
4. 2,100 Asanas by Daniel Lacerda
5. The Complete Guide to Yoga Inversions by Jennifer DeCurtins
6. The Complete Illustrated Book of Yoga by Vishnudevananda Saraswati
7. Acro Yoga Flight Manual by Jason Nemer & Jenny Sauer-Klein
8. Yoga for Anxiety: Meditations and Practices for Calming the Body and Mind by Mary NurrieStearns

Yoga Anatomy & Nutrition Books:

9. The Key Muscles of Yoga: Scientific Keys Volume I by Dr. Ray long
10. The Key Poses of Yoga: Scientific Keys Volume II by Dr. Ray Long
11. Anatomy of Hatha Yoga by H. David Coulter
12. 8 Steps to a Pain Free Back by Esther Gokhale, L.Ac. with Susan Adams
13. Trail Guide to the Body by Andrew Biel
14. Yoga Anatomy by Leslie Kaminoff
15. Functional Anatomy of Yoga: A Guide for Practitioners & Teachers by David Keil
16. The Anatomy Coloring Book by Wynn Kapit & Lawrence M. Elson
17. The China Study by T. Colin Campbell PhD & Thomas M. Campbell II, MD

Philosophy Books:

18. Inside the Yoga Sutras by Reverend Jaganath Carrera
19. Yoga and the Luminous by Christopher Key Chapple
20. Yoga Sutras of Patanjali Interpretive Translation by Swami Jnaneshvara Bharati
21. The Science of Yoga by IK Taimni
22. Modern Man’s Search for Soul by Carl Jung
23. Archetypes of the Collective Unconscious (Collected Works Vol. 9 Part I) by Carl Jung
24. Aion (Collected Works Vol. 9 Part II) by Carl Jung
25. Jung & Eastern Thought by JJ Clarke
26. The Rise of Superman by Steven Kotler
27. The Power of Full Engagement by Tony Schwartz & Jim Loehr
28. The Power of Now by Eckhart Tolle
29. Light on Life by BKS Iyengar

Yoga Teaching Books:

30. Teaching Yoga: Essential Foundations & Techniques by Mark Stephens
31. The Mark Stephens Yoga Sequencing Deck by Mark Stephens
32. The Art of Sequencing by Chrissy Carter
40+ Books in Vietnamese/ 40+ Sách tiếng Việt:Yoga Practice/ Thực hành Yoga:

1. 2,100 Asana - Daniel Lacerda
2. Kỹ thuật và thực hành Yoga toàn tập - B.K.S. Iyengar
3. Pranayama Động thái của hơi thở - Andre Vanl Ysebth

Yoga Anatomy/ Giải phẫu học:

4. Giải phẫu yoga - Leslie Kaminoff
5. Các cơ chính trong yoga - Ray Long & Chris Macivor
6. Các tư thế chính trong yoga - Ray Long & Chris Macivor
7. Sabotta Atlas giải phẫu người - Urban & Fischer
8. Hỏi đáp cơ xương khớp - Tăng Hà Nam Anh
9. Khí công học và y học hiện đại - GS.TS Ngô Gia Hy & cộng sự
10. Giải phẫu Các tư thế Thăng bằng bằng Tay và Lộn ngược - Ray Long
11. Giải phẫu Chuỗi Vinyasa và Các tư thế Đứng - Ray Long
12. Giải phẫu Các tư thế Mở hông và Gập người phía trước - Ray Long
13. Giải phẫu Các tư thế Uốn cong lưng và Vặn xoắn - Ray Long

Yoga Nutrition/ Dinh dưỡng:

14. Nhân tố Enzyme - Hiromi Shinya
15. Về nhà ăn cơm - Đức Nguyễn
16. Khởi sự ăn chay - Đức Nguyễn
17. Sức khoẻ trong tay bạn - Trần Bích Hà

Yoga Philosophy & Mindfulness/ Triết lý Yoga và Tỉnh thức:

18. Bhagavad Gita - Nguyên nghĩa
19. Phúc Lạc Thánh Thiện - Swami Sivanada
20. Thiền định và mantra - Swami Vishnu Devananda
21. Tóm lược các bài giảng của Ngài Goenka
22. Tâm an lạc - Gyalwa Dokhampa
23. Quyền lực đích thực - Thích Nhất Hạnh
24. An lạc từng bước chân - Thích Nhất Hạnh
25. Bàn tay cũng là hoa - Thích Nhất Hạnh
26. Thư gửi thầy –Viên Minh
27. Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Harvard - Tenzin Gyatso, Jeffrey Hopkins
28. Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV – Phật tâm bồ đề
29. Từ chánh niệm đến giác ngộ (Cẩm nang người tu thiền) - Ajahn Brahm
30. Sức mạnh của hiện tại - Eckhart Tolle

Additional Spiritual References/ Sách tham khảo thêm về tâm linh:

31. Siddhartha - Herman Hesse
32. Đường xưa mây trắng - Thích Nhất Hạnh
33. Nhà giả kim - Paulo Coelho
34. Ngọc sáng trong hoa sen - John Blofeld
35. Đường mây qua xứ tuyết - Anagarika Govinda
36. Bên rặng Tuyết Sơn - Swami Amar Jyoti
37. Hoa sen trên tuyết - Nguyên Phong dịch
38. Đường thiền sen nở - Thích Nữ Diệu Không
39. Chìa khoá học Phật - Thích Thanh Từ
40. Chìa khoá học Phật (EN & VN) - Thích Thanh Từ
41. Bước đầu học Phật - Thích Thanh Từ
42. Phật học khái luận - Thích Chơn Thiện
43. Sapiens Lược sử loài người - Yuval Noah Harari
44. Homo Deus Lược sử tương lai - Yuval Harari Noah Harari
45. Phụ nữ - Osho
46. Đàn ông - Osho